NRE Group fik positivt resultat for sjette år i træk

NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
31. maj 2017
Totalentreprenøren NRE Group A/S i Ikast opnåede i 2016 et samlet koncernoverskud på 34,7 mio. kr. før skat og præsterede dermed for sjette år i træk et positivt resultat.

Omsætningen steg i 2016 til 751,1 mio. kr. mod 481,1 mio. kr. i 2015. Trods den markante vækst i omsætning er 2016-resultatet 5,0 mio. kr. mindre end i 2015. NRE Groups primære aktiviteter ligger i selskabet NRE Denmark A/S, som blev etableret i 2010.

Jacob Eiskjær Olesen, der er adm. direktør for NRE Denmark A/S, siger: ”Vi oplever i øjeblikket et markant pres i byggebranchen i forhold til vores underentreprenører og underleverandører. Det lavere resultat for 2016 skyldes, at vi hos NRE har en kerneværdi om at levere høj kvalitet til vores samarbejdspartnere. Vi vil prioritere vores kunder højt, og derfor har vi blandt andet hyret ekstra håndværkere på en række projekter i 2016 for at kunne leve op til både egne og vores interessenters forventninger. Til trods for dette har vi alligevel måtte udskyde nogle afleveringer fra 2016 til 2017. Samlet set har det givet et lavere resultat, end vi forudsagde i sidste årsrapport”.
 
2016-regnskabet er også påvirket af, at NRE Group koncernen i årets løb valgte at etablere kontorer i både Oslo og London. Igangsætning af projekter på disse nye markeder kræver opbygning af et netværk. Jacob Eiskjær Olesen forventer først, at disse afdelinger vil give et positivt bidrag til indtjeningen efter nogle få år.
 
Koncernens resultat efter skat udgør 31,4 mio. kr. mod 29,9 mio. kr. i 2015. Dette resultat betyder, at egenkapitalen er vokset fra 92,8 mio. kr. i 2015 til nu 122,2 mio. kr.
 
I 2017 forventer NRE Group at kunne øge sin indtjening. Koncernen har opnået ret til at gennemføre flere større ejendomsprojekter og har også indgået flere aftaler om større totalentrepriser.
 
NRE Group leverer nøglefærdige byggeprojekter og står for den samlede proces fra idéskabelse til færdigt byggeri. Virksomheden er aktiv på det danske, svenske, norske og engelske marked og har primært fokus på byggeri af bolig-, butiks- og domicilejendomme.
 
Se NRE Groups koncernregnskab her.

Yderligere oplysninger:
Jacob Eiskjær Olesen
Mobil: 29 26 85 79
Mail: jeo@nre.dk
NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast