Fejl og misforståelser vedrørende Latinergården

NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
20. april 2018
I to artikler den 19. og 20. april har JP Aarhus beskrevet det nyopførte udlejningsbyggeri Latinergården, herunder to lokale borgeres kritik af byggeriets udformning. Desværre var der nogle fejl og misforståelser, som vi i rollen som totalentreprenør og del af ejerkredsen gerne vil korrigere:
 
  • Det anføres, og der citeres kritik af, at facaderne mod Borggade ikke er hvide, således som det fremgår af arkitekttegningerne og i lokalplanen. Dette skyldes ganske enkelt, at byggeriet endnu ikke er afsluttet. Murede vægge skal have lov at stå noget tid og tørre, før de males - ellers skaller malingen af.
  • Der citeres kritik af, at der på den renoverede ejendom i Studsgade/Paradisgade skulle være valgt en billig tagbeklædning i form af tagpap. Dette er faktuelt forkert. Der er, både her og andre steder, anvendt en dyr tagløsning udformet af mørk zink.
  • Der udtrykkes ønsker om og kritiseres mangel på grøn beplantning af gårdarealet og den spanske trappe. Vi kan oplyse, at beplantningen, både buske, træer og græs, bliver anlagt nu, hvor foråret er kommet.
  • Størrelsen på porten ud mod Borggade og beskrives som ”meget stor”. Vi havde også gerne set, at den var blevet mindre, men vi skulle opfylde krav fastlagt i lokalplanen og af Aarhus Kommunes vejafdeling.
  • Der citeres kritik af butikkernes størrelser, men antallet butikker i Borggade og deres omfang er forkert anført. Der er i det samlede byggeri i alt fem butikker, heraf to eksisterende i det renoverede hus i Studsgade. I Borggade er der i gavlen et lejemål (145 kvm), som er velegnet for en café, eventuelt med udeservering. Derudover annonceres der aktuelt to butikslejemål (hhv. 223 og 226 kvm), som hver især – hvis der er lejere, som ønsker det – kan opdeles i to mindre lejemål på godt 100 kvm, hvilket svarer til butiksstørrelserne i området i øvrigt.

Vi kan ikke genkende det billede af massiv beboer-kritik, som artiklerne og overskrifterne i JP Aarhus tegner. Vores lokale folk, som styrer byggeriet, hører fra lokale og besøgende selvsagt både positive og negative kommentarer, og faktisk flest af de positive.

Yderligere oplysninger fås hos:
Jonas Anders Olesen
Mail: jo@nre.dk
 
Billedtekst:
Facaderne bliver hvidmalede, her ses en prøve på malingen i Borggade.
NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast