NRE Norway bygger 140 boliger i Ås centrum

NRE Norway AS Karenslyst Allé 2 0278 Oslo
8. april 2022

Reguleringsplanen for boligprojektet Sentrumshagene i centrum af Ås er vedtaget.

NRE Norway A/S har, de seneste år, i samarbejde med NREP købt 5 ejendomme indenfor midtbykvarteret i Ås, og planlægger byggestart i 4. kvartal allerede i år.

Vi vil skabe et moderne og arkitektonisk spændende kvarter med erhverv på gadeplan, som skaber aktive byrum og mødesteder i centrum af Ås, 100 meter væk fra banegården. Der er lagt stor vægt på fælles tagterrasser og udendørsarealer med mødesteder til ophold og socialt samvær på tværs af aldersgrupper og demografi. Taghaverne skal bidrage til et frodigt udtryk med beplantning, områder til dyrkning af nytteplanter og opsætning af bistader, der vil fremme aktivitet for både børn og voksne, siger Allan Sønderbæk, adm. direktør i NRE Norway.

By- og gaderummene i kvarteret er indrettet på de bløde trafikanters præmisser. Dette understøttes af bevidste materialevalg, gang- og cykelstier samt opholdsarealer. Parkering er placeret i kælder, og alle pladser er tilpasset elbiler. Derudover etableres der cykelgarage og cykelværksted i det nye kvarter.

Projektet ligger op til en høj andel af blågrønne overflader med etablering af bl.a. grønne tage. Bygningerne i kvarteret vil variere i både højde og materialeanvendelse. Til byggeriet benyttes der desuden produkter med lav udledning af drivhusgasser, energi- og drivhusgasregnskaber.

Omgivet af vigtige og centrale gade- og byrum, med umiddelbar nærhed til alle by funktioner, bliver det et spændende og aktivt bykvarter. Det arkitektonisk spændende byggeri vil bidrage til at definere området i centrum af Ås, i samspil med den nye park, Rådhuset og Kulturhuset, siger Sønderbæk

NRE Norway AS Karenslyst Allé 2 0278 Oslo