NRE implementerer nyt bæredygtigt værktøj

NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
23. juni 2022

NRE har i samarbejde med COWI og Arkitema implementeret en ny livscyklusanalyse (LCA) platform, som indsamler data om et projekts miljøpåvirkning på byggepladsen.

Værktøjet skal være med til at gøre miljøpåvirkningen på byggepladsen mere synlig, og samle og analysere data i realtid fra start til slut. LCA kan dermed bruges som et beslutningsværktøj som blandt andet kan være med til at sikre at projekter holder sig indenfor rammerne i forhold til udledning, og kan have indflydelse på, hvordan beslutninger tages med udgangspunkt i konkret data.

NRE har allerede fra d. 1. januar 2022 igangsat brugen af platformen på sine projekter, og har gjort den til standard på samtlige nyopstartede projekter i fremtiden. Blandt andet på byggeriet af det 15 etagers højhus på World Trade Center i Ballerup. Med udgangspunkt i den data der indsamles, forventer NRE ved aflevering af projekter at kunne redegøre for den samlede CO2 udledning på byggepladsen, samt identificere mulige bæredygtige tiltag og forbedringer på fremtidige projekter.

”At kende sit eget udgangspunkt er afgørende for at kunne forbedre sig.  Derfor vil vi have overblik over, i hvilke faser og fra hvilke kilder, der sker CO2- udledning. Når vi kender det, er det muligt at lave en optimeringsplan”, siger Jacob Olesen, adm. direktør hos NRE.

I NRE fremhæver de vigtigheden i at indtænke og indarbejde LCA tidligt i projekterne. De valg der træffes tidligt i processen, kan have stor betydning for byggeriets livstid, og de valg er ikke altid mulige at ændre senere. Derfor kan det være altafgørende at kunne træffe gode og gennemtænkte valg på et veloplyst grundlag så tidligt i projekternes levetid som muligt. 

I 2023 indføres der nye krav i bygningsreglementet, som vil betyde at der i højere grad i branchen bliver behov for gennemsigtige data og nem indsamling af miljøpåvirkninger fra alle materialer der indgår i byggeriet. Implementeringen af LCA Platformen vil effektivisere og strukturere indsamlingen af dokumentering, så den vil blive mindre tidskrævende og mere transparant for alle.

”Der er aldrig noget, der er selvkørende fra dag 1. Det er vigtigt at vi tager fat på udfordringerne, så vi som totalentreprenør ikke kommer til at arbejde med LCA på bagkant. De nye krav i bygningsreglementet er præget af en oppefra-og-ned tankegang, og det er derfor vigtigt at vi agerer ansvarligt, og får det implementeret helt ud hvor tingene foregår – altså på byggepladsen”, siger Jacob Olesen, og fortsætter: ”At foretage CO2-beregninger er lige nu en omkostning som vi påtager os i NRE. Vi føler et ansvar eftersom branchen udleder rigtig meget CO2. Derfor er CO2- beregning af den udførende fase et skridt i den rigtige retning mod langt mere bæredygtigt byggeri.”

Den nye LCA Platform har givet NRE muligheden for at forene den måde, der arbejdes med bæredygtighed og dokumentation på, og den gør det muligt at klassificere bæredygtighed på lige fod med klassiske projektparametre såsom tid og økonomi. Det er en meget konkret metode som vil understøtte NREs ambitioner for bæredygtighed i alle fremtidige projekter.

NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast