NRE Group A/S aflægger solidt koncernregnskab

NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
8. juli 2022
Ejendoms- og entreprenørkoncernen NRE Group A/S har netop aflagt regnskab for 2021/2022 og præsenterer et solidt koncernoverskud på 35,7 mio. kr. i NRE Group A/S.

Koncernens resultat for regnskabsåret udgør et overskud før skat på 35,7 mio. kr., hvorefter egenkapitalen pr. den 30. april 2022 inklusiv minoritetsinteresser udgør 108,5 mio. kr. Koncernens balance er opgjort til 367,0 mio. kr., og soliditeten udgør herefter 28,9%.

NRE Group-koncernens søsterkoncern NRE Real Estate A/S har i 2021/2022 realiseret et resultat før skat på 10,5 mio. kr., så det samlede overskud før skat for NRE Group og NRE Real Estate-koncernerne for 2021/2022 udgør 46,2 mio. kr.

Den samlede egenkapital i de to søsterkoncerner udgør 199,6 mio. kr.
 
Jacob Olesen, adm. direktør og partner i NRE Group, anser resultatet som tilfredsstillende og udtaler: ”Ejendomsbranchen har i det forgangne regnskabsår været præget af et hektisk aktivitetsniveau, og byggebranchen har erfaret stigende byggepriser og svære leveranceforhold. I et marked som dette handler det om at have dygtige kollegaer omkring sig, og jeg er meget stolt over den måde vores medarbejdere har tacklet de forskellige markedsudfordringer.”
 
De svære markedsbetingelser ser dog ud til at fortsætte i 2022/2023, hvor man på nuværende tidspunkt oplever fortsat stigende byggepriser, stigende renter og historisk høje inflationsniveauer. Disse forhold skaber usikkerhed i branchen, og det ses tydeligt via skærpede finansieringsvilkår.
 
Til trods for de svære markedsbetingelser føler NRE Group sig godt rustet til de kommende år: ”Vi er tro mod vores strategi, og derfor har vi ro i maven. Vi samarbejder med solide samarbejdspartnere, og vi fortsætter en fin aktivitet i 2022/2023 på tværs af Danmark, Norge og Sverige” udtaler Jacob Olesen.
NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast