NRE Group-regnskab: Vi fastholder vores strategi

NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
7. juli 2023
NRE Group A/S afslutter 2022/23-regnskabet med et koncernoverskud på 28,1 mio. kr.

Resultatet udgør et overskud før skat på kr. 28,1 mio. kr., hvorefter koncernens egenkapital pr. den 30. april 2023 inklusive minoritetsinteresser udgør 116,6 mio. kr. Koncernens balance er opgjort til kr. 368,4 mio. kr., og soliditeten udgør herefter 31,6%.  

Direktør og partner i NRE Group, Jacob Eiskjær Olesen, anser resultatet som mindre tilfredsstillende, da koncernen kun delvist har indfriet forventningerne for året.

”Situationen i Ukraine, og de dertilhørende udfordringer i forsyningskæderne, har medført prisstigninger på en lang række råvarer og materialer. Opgaver i totalentreprise har i de seneste år haft væsentligt lavere marginer end tidligere. Samtidig har rentestigninger skabt øgede finansieringsomkostninger og usikkerhed i markedet. Denne usikkerhed resulterer i tilbageholdenhed fra de større investorer pga. manglende opfyldelse af afkastkrav” udtaler Jacob Eiskjær Olesen, og fortsætter:

”De svære markedsbetingelser ser også ud til at fortsætte i 2023/24. På trods af faldende inflation, forventes renterne fortsat at stige i det kommende år. Disse forhold skaber fortsat usikkerhed i branchen, hvilket resulterer i skærpede finansieringsvilkår.”

På trods af markedsbetingelserne føler NRE sig godt rustet til de kommende år.

”Vi har fortsat en god aktivitet i 2023/24 på tværs af Norge, Sverige og Danmark. Vi har lagt en langsigtet strategi baseret på solide og tillidsbaserede relationer med samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere. Vi har byggestart på flere større boligprojekter i både Norge og Sverige i efteråret 2023, og der er indgået aftaler om projekter, der vil påvirke de kommende års resultater positivt” siger Jacob Eiskjær Olesen.
NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast