NRE Group A/S leverer et koncernoverskud

NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
8. juli 2024
NRE Group A/S har netop aflagt regnskab for regnskabsåret 2023/24, og koncernens resultat er et overskud før skat på 15,6 mio. kr. Herefter udgør egenkapitalen inklusiv minoritetsinteresser 116,5 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 29,2%.

Ifølge administrerende direktør og partner i NRE Group, Jacob Eiskjær Olesen, er det et resultat som kun delvist indfrier forventningerne:

”De aktuelle finansieringsomkostninger og den generelle markedsusikkerhed har ført til tilbageholdenhed fra større investorer. Denne tilbageholdenhed og væsentligt lavere entreprisemarginer end tidligere påvirker vores indtjening negativt.”

Til trods for de aktuelle markedsbetingelser føler NRE sig særdeles godt rustet til de kommende år.

I Danmark ser NRE stigende aktivitet i form af kontrakter på mindre og mellemstore totalentrepriser. I Norge og Sverige begynder koncernens store indsats de seneste år for alvor at bære frugt. I Norge er opførelsen af et boligprojekt i Ås påbegyndt i regnskabsåret, og byggestart på et større rækkehusprojekt i Røyken forventes også i det kommende regnskabsår. I Sverige har NRE igangsat byggeriet af et boligprojekt i Vallentuna, og endnu et projekt forventes igangsat i sommeren 2024.

”I et marked som dette handler det om at have dygtige kollegaer omkring sig, og jeg er meget stolt over, hvordan mine kollegaer har tacklet markedsudfordringerne. Vi er tro mod vores strategi, og derfor har vi ro i maven. Vi samarbejder med solide samarbejdspartnere, og vi fortsætter med en flot aktivitet i 2024/25 på tværs af Norge, Sverige og Danmark” udtaler Jacob Eiskjær Olesen.

Billedtekst: I regnskabsåret har NRE Group blandt andet afleveret koncernens hidtil største boligprojekt bestående af 286 boligenheder, en dagligvarebutik samt en række mindre butikslejemål på Søtorvet i Silkeborg
NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast