Nu kommer Bone’s og KFC til Tilst

NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
22. september 2015
I starten af 2016 åbner restauranterne Bone’s og KFC som naboer i Tilst. Restauranterne kommer til at ligge i et butiksområde i Tilst, tæt ved blandt andet McDonald´s, Harald Nyborg og IDEmøbler og i kort afstand fra Bilka. Bone’s får en ny restaurant på i alt 830 kvadratmeter i 2 plan og med udeservering på 1. sal. KFC får en 370 kvadratmeter stor restaurant i 1 plan og med drive-in. 
 
NRE Denmark A/S har udviklet projektet og har desuden rollen som totalentreprenør. Jonas Olesen, der er salgsansvarlig hos NRE Denmark, siger: ”Det er lykkedes at få et par rigtig stærke restaurantlejere ind i Tilst. Det har været et godt og konstruktivt samarbejde mellem alle involverede, så vi nu har et stærkt og velstrukturereret butiksområde og et hold af lejere, som opererer med lange tidshorisonter.” 
 
Det nye butiksområde ligger med høj synlighed ud til Viborgvej på en tidligere gartnerigrund tæt ved en række af de øvrige butiksområder i Tilst. For at sikre gode tilkørselsforhold er der etableret ny højresvingsbane ved indkørslen til butiksområdet.

Lokalplanen for området, som blev vedtaget i december 2013, åbner op for opførelse af yderligere cirka 4400 kvadratmeter (bruttoetagemeter) nybyggeri.

Det fremgår af lokalplanen, at Aarhus Kommune forventer, at den øgede trafik med den nye højresvingsbane vil kunne afvikles uden væsentlige gener på vejene i nærområdet, dog vil der kunne forventes et lidt forøget pres på trafikken i spidstimerne. Aarhus Kommune vil løbende følge trafikudviklingen, og der er i kommunens planlægning taget højde for eventuelle senere vejudvidelser.

Det nye butiksområde er tegnet af Retail Architects. Udviklingen af området i Tilst er oprindeligt igangsat af Hesø Udvikling A/S. NRE Denmark overtog projektet i december 2013 og har herefter videreudviklet det. Colliers har medvirket omkring salg af Bone’s restauranten til en privat investor samt etablering af lejeaftale med Bone’s. KFC står selv som ejer af den nye KFC restaurant via deres investeringsselskab Isken ApS.
 
NRE pressekontakt:
Betina Ramsgaard Sørensen
Mobil: +45 40 14 19 71 
 
Øvrige henvendelser:
Projektleder Søren Legind Larsen
Mobil: +45 87 12 49 50
 
Illustration kan downloades her:
 
Billedtekst:
Visualisering af det nye butiksområde - dog vil både KFC-restauranten (”X Burger”) og Bone’s-restauranten (”Sandwich Planet”) blive udformet i hver af de to kæders stil. KFC-bygningen bliver i 1 plan. Bone’s-bygningen bliver i 2 plan med forskudte etager.
 
Om Bone´s:
Bone´s er en amerikansk inspireret, men danskejet restaurantkæde med 20 restauranter. Heraf 19 i Danmark og en i Grønland.
 
Om KFC:
Kentucky Fried Chicken er en amerikansk restaurantkæde, som blev startet i Kentucky i 1952. I dag er der over 15.000 restauranter i kæden, fordelt på 110 lande og territorier.
 
Om NRE Denmark:
NRE Denmark A/S leverer nøglefærdige byggeprojekter, som opfylder de seneste kvalitets- og energikrav. NRE Denmark er baseret på 25 års erfaring inden for bygge- og ejendomsbranchen. Som totalentreprenør tager NRE Denmark ansvar for den samlede proces fra ideskabelse til myndighedskontakt, udlejning, byggeri og salg. 

NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast