Mat- og kulturhus på Frederiksberg Allé tar form

NRE Denmark A/S Trelleborggade 3 DK-2150 Nordhavn
7 Februar 2019
Onsdag 6. februar ble der avholdt kranselag på det nye mat- og kulturhuset på Frederiksberg Allé. Med beliggenheten på toppen av den kommende T-banestasjonen, vil adressen Frederiksberg Allé 41 fremover være et naturlig knutepunkt på den tradisjonelle allé. I tillegg til den nye T-banestasjonen, tilbyr den nye hjørneeiendom et rikt utvalg av matopplevelser og kulinarisk matkultur i 2 etasjer. Det blir også rammen for 30 attraktive leiligheter og rekkehus med en indre grønn gårdsplass og private balkonger, terrasser eller takhager.

Feiringen i forbindelse med kranselaget ble innledet av Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj (C). Han gleder seg over at det nå er tatt et stort skritt for å fullføre en av Frederiksbergs viktigste hjørner med attraktivt byliv og kvalitetsarkitektur i overgangen fra Frederiksberg Allé til T-banen og Platanvej.

Arkitekturen av bygningen er preget av et stort flytende dekke over nedgangen til t-banen. Under dekket vil det være en rekke mini kjøkkener og matboder av høy kulinarisk standard. Bygningen har hentet inspirasjon fra Frederiksberg Allés klassiske byggestil.

Arkitekt MAA og grunnlegger av arkitektfirmaet COBE Dan Stubbergaard forklarer: "Det nye mat- og kulturhuset vil være et nytt ankomststed for Frederiksberg Allé og samtidig et samlingssted på den vakre allé, der lokalbefolkningen og besøkende kan møtes for gastronomiske opplevelser i lindetrærnes skygge. Vi håper derfor at arkitekturen vil bidra til å skape mer urbane liv, samtidig som vi sender en hilsen til alléens klassiske arkitektur ved å skalere ned bygningen i fem byhus og ved å bruke en rik detaljering i murverket. For eksempel ornamenters bygget og ikleddes eget murverk, og som en hyllest til omgivelsene er hjørnet av alléen og Platanvej merket med en moderne tolkning av tårnspiret på hjørnet."

Totalentreprenøren og den ene av byggherrekonsortiets partier, NRE Denmark A/S, har jobbet tett med sine underleverandører for å få den krevende og uvanlige designen på plass.

Konsernsjef Jacob Eiskjær Olesen sier: "Den flytende dekke har vært nøkkelen til å utnytte den fantastiske beliggenheten. Samtidig er vår byggeplass faktisk på toppen av en annen byggeplass, T-banen, og det har krevd omhyggelig planlegging og høy grad av presisjon for å få alt til å fungere. Vi er stolte over å kunne utvikle et prosjekt som dette, og håper at det vil være et eksempel på hvordan man kreativt skal skape et nytt rammeverk for byliv og samfunn i et klassisk nabolag."

"Første etasje vil bli levert samtidig med åpningen av den nye T-banestasjonen Frederiksberg Allé i juli 2019, mens leilighetene vil være klar for innflytting ved utgangen av 2019."

Bak prosjektet er et bygge konsortium bestående av Unionkul Udvikling ApS, eid av Klaus Kastbjerg, og NRE Denmark A/S. Bygget er designet av arkitektfirmaet COBE. NRE Denmark A/S er totalentreprenør, og rådgivende ingeniører er Arne Elkjær A/S. Teamet har erfaringer fra blant annet The Silo i Nordhavn og Papirøen.


Pressekontakt NRE Denmark A/S
Søren Katholm
Mobil: +45 31 44 15 95
Mail: sbk@nre.dk
 
Pressekontakt COBE

Maja Tini Jensen
Mobil: +45 23 81 45 43
Mail: mtj@cobe.dk
 
Pressekontakt Frederiksberg Kommune
Visedirektør Thomas Wohlert
Mobil: +45 28 98 20 90
 
Bilder fra kranselag kan lastes ned her:
https://www.nre.dk/sites/default/files/rejsegilde1.jpg
Bildetekst: Det nye mat- og kulturhuset på Frederiksberg Allé er i ferd med å ta form. Med et hjørnetårn sender det en hilsen til alleens klassiske arkitektur (foto: Michael Ellehammer).
https://www.nre.dk/sites/default/files/rejsegilde2.jpg
Bildetekst: Kranselaget ble holdt under det nye flytende dekke. Rundt nedgangen til T-banestasjonen vil det være en rekke mini kjøkkener og matboder (foto: Michael Ellehammer).
https://www.nre.dk/sites/default/files/rejsegilde3.jpg
Bildetekst: Teamet bak det nye mat- og kulturhuset på Frederiksberg Allé 41. Fra venstre: Klaus Kastbjerg (Unionkul Udvikling), Borgmester Jørgen Glenthøj (Frederiksberg Kommune), arkitekt Dan Stubbergård (COBE) og Jacob Eiskjær Olesen (NRE) (foto: Michael Ellehammer).
NRE Denmark A/S Trelleborggade 3 DK-2150 Nordhavn