Kranselag på etappe 2 av Havneøen, Danmark

NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
22 August 2019

Onsdag 21. august 2019 holdt Kirk Property og NRE Denmark kranselag på Havneøen i Vejle. Her pågår byggingen av to nye leilighetstårn.
 
Første personen på talerstolen var Jacob Eiskjær Olesen fra NRE Denmark, etterfulgt av Helle Andersen fra Kirk Property. Begge roste og takket for den kollektive innsatsen fra prosjektets involverte parter, både i forbindelse med byggets tilblivelse og pågående konstruksjon. Det var god stemning, der naboer, underleverandører, arkitekt, ingeniør og andre interesserte hadde møtt frem.
 
Bygg E og G på henholdsvis 7 etasjer og 4 etasjer utgjør den andre fasen av vårt arbeid på Havneøen. Et helt nytt, spektakulært boligområde med unik utsikt over Vejle Fjord. Kommende beboere kan se frem til 48 leiligheter med imponerende utsikt, balkonger og gjennomtenkt boliginnredning.
 
Havneøen etappe 2 bygges i et utbyggersamarbeid mellom Kirk Property AS og NRE Denmark. Kranselaget markerte også starten på salget av leilighetene i en av de to bygningene, som etter planen skal stå ferdig neste sommer.
 
For mer informasjon om Havneøen: http://havneoen.dk

NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast