NRE implementerer nytt bærekraftig verktøy

NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
23 Juni 2022

I samarbeid med COWI og Arkitema har NRE implementert en ny plattform for livsløpsanalyse (LCA), som samler inn data om et prosjekts miljøpåvirkning på byggeplassen.

Verktøyet skal bidra til å synliggjøre miljøbelastningen på byggeplassen, og samle inn og analysere data i sanntid fra start til slutt. LCA kan dermed brukes som et beslutningsverktøy, som blant annet kan bidra til at prosjekter holder seg innenfor rammene i forhold til utslipp, og kan ha innflytelse på hvordan beslutninger tas basert på konkrete data.

NRE har allerede fra 1. januar 2022 igangsatt bruk av plattformen på sine prosjekter, og har gjort den til standard på alle nystartede prosjekter i fremtiden. Basert på data som samles inn, forventer NRE å kunne redegjøre for det totale CO2-utslippet på byggeplassen ved overlevering av prosjekter, samt identifisere mulige bærekraftige initiativ og forbedringer på fremtidige prosjekter.

«Å kjenne sitt eget utgangspunkt er avgjørende for å kunne forbedre seg. Derfor ønsker vi en oversikt over i hvilke faser og fra hvilke kilder CO2-utslipp skjer. Når vi vet det, er det mulig å lage en optimaliseringsplan, sier Jacob Olesen, administrerende direktør i NRE.

I NRE understreker de viktigheten av å vurdere og innarbeide LCA tidlig i prosjektene. Valgene som tas tidlig i prosessen kan ha stor innvirkning på byggets levetid, og de valgene er ikke alltid mulig å endre senere. Derfor kan det være avgjørende å kunne ta gode og gjennomtenkte valg på et velinformert grunnlag så tidlig i prosjektenes levetid som mulig.

I 2023 vil det i Danmark komme nye krav i byggeforskriftene som vil medføre at det vil bli et større behov i bransjen for transparente data og enkel innsamling av miljøpåvirkninger fra alle materialer som inngår i konstruksjonen. Implementeringen av LCA-plattformen vil effektivisere og strukturere innsamlingen av dokumentasjon slik at den blir mindre tidkrevende og mer oversiktlig for alle.

«Det er aldri noe som er selvkjørende fra dag 1. Det er viktig at vi tar tak i utfordringene slik at vi som totalentreprenør er på forkant med LCA. De nye kravene i byggeforskriften er preget av et ovenfra-og-ned-tankegang, og det er derfor viktig at vi opptrer ansvarlig, og får det implementert helt der ting foregår – altså på byggeplassen», sier Jacob Olesen, og fortsetter: "Å gjennomføre CO2-beregninger er akkurat nå en kostnad vi pådrar oss i NRE. Vi føler et ansvar da industrien slipper ut mye CO2. Derfor er CO2-beregning av utførelsesfasen et skritt i riktig retning mot langt mer bærekraftig bygging.»

Den nye LCA-plattformen har gitt NRE muligheten til å forene måten det jobbes med bærekraft og dokumentasjon, og den gjør det mulig å klassifisere bærekraft på lik linje med klassiske prosjektparametere som tid og økonomi. Det er en helt konkret metode som skal understøtte NREs ambisjoner om bærekraft i alle fremtidige prosjekter.

NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast