NRE Group A/S presenterer et solid konsernregnskap

NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
8 Juli 2022
Eiendoms- og entreprenørkonsernet NRE Group A/S har nettopp avlagt regnskap for 2021/2022 og presenterer et solid konsernresultat på 35,7 millioner DKK. i NRE Group A/S.

Konsernets resultat for regnskapsåret utgjør et resultat før skatt på 35,7 millioner DKK, hvoretter egenkapitalen pr. 30. april 2022, inklusive minoritetsinteresser, utgjør 108,5 millioner DKK. Konsernets balanse er beregnet til DKK 367,0 millioner. DKK, og egenkapitalandelen utgjør da 28,9 %.

NRE Group Groups søsterkonsern NRE Real Estate A/S har i 2021/2022 realisert et resultat før skatt på 10,5 millioner DKK. Samlet resultat før skatt for NRE Gruppen og NRE Eiendomskonsern for 2021/2022 utgjør 46,2 millioner DKK. kr.

Samlet egenkapital i de to søsterkonsernene utgjør 199,6 millioner DKK. kr.

Jacob Olesen, administrerende direktør og partner i NRE Group, anser resultatet som tilfredsstillende og uttaler:

«Eiendomsbransjen har det siste regnskapsåret vært preget av et hektisk aktivitetsnivå, og bygge bransjen har opplevd stigende byggepriser og vanskelige leveringsforhold. I et marked som dette handler det om å ha dyktige kolleger rundt seg, og jeg er veldig stolt av måten våre ansatte har taklet de ulike markedsutfordringene på.»

De vanskelige markedsforholdene ser imidlertid ut til å fortsette i 2022/2023, hvor det i dag fortsatt er stigende byggepriser, stigende renter og historisk høye inflasjonsnivåer. Disse forholdene skaper usikkerhet i bransjen, og dette sees tydelig gjennom strengere finansieringsvilkår.

Til tross for vanskelige markedsforhold føler NRE Group seg godt rustet for de kommende årene:

«Vi er tro mot strategien vår, og derfor har vi ro i sjelen. Vi samarbeider med solide partnere, og vi vil fortsette en fin aktivitet i 2022/2023 på tvers av Danmark, Norge og Sverige.» sier Jacob Olesen.
NRE Group A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast