NRE Sweden får utvidet opsjonsavtale i Rågsved

NRE Sweden AB Solna Business Park Englundavägen 7D S-17 141 Solna
6 Februar 2024
Siden 2020 har NRE Sweden vært en av seks byggherrer som skal utvikle bydelen Rågsved i Stockholm med nye boliger, servicefasiliteter og barnehage. I alt er det planlagt cirka 430 nye boliger i Bjursätragatan-området i Stockholm kommune.

NRE Sweden har siden 2022 hatt opsjonsavtale for 2 byggefelt på Bjursätragatan for oppføring av 12 rekkehus og cirka 60 leiligheter. Den nye opsjonsavtalen på et tredje byggefelt, som tilføyer omkring 100 selveierleiligheter, ble ferdiggjort og underskrevet i slutten av 2023. Feltet ligger ved siden av de to øvrige byggefeltene. Gjennom den utvidede opsjonsavtalen er

betingelsene for den opprinnelige avtalen justert med hensyn til eierform. Den nye avtalen tillater dermed, utover selveierboliger, også et nytt konsept i form av co-living for unge voksne.

"Vi er veldig glade for at Stockholm Kommune har gitt oss tillit til å utvikle enda et kvartal i Rågsved," sier Eric Engdahl, prosjektutvikler hos NRE Sweden. "Det er spesielt gledelig at vi innenfor rammene av opsjonsavtalen nå også får mulighet til å utvikle fellesboliger, en boligform som vi tror sterkt på. Vi styrker dermed nå muligheten for å tilby et bredt spekter av boliger i forskjellige størrelser og eierformer, som en inkluderende form for byutvikling. Det tror vi er en suksessfaktor for sosial bærekraftig utvikling."

Byggefeltene ligger langs Bjursätragatan med gangavstand til både Rågsved’s naturområde og metroen. I løpet av 2022/23 har reguleringsplanen vært på høring, og arbeidet med detaljprosjektering til byggesaksbehandling pågår.

Det forventes at reguleringsplanen blir vedtatt i løpet av 2026.
 
NRE Sweden AB Solna Business Park Englundavägen 7D S-17 141 Solna