NRE

NYHEDER

NRE entreprenör och medinvesterare i ny höghus

4 juni 2021

Kongeegen A/S och NRE Denmark A/S realiserar nu utbyggnadsmöjligheten i World Trade Center Ballerup i form av ett höghus om 15 våningar, WTC Ballerup Tower, vilket bland annat kommer att innehålla kontorslokaler, konferensanläggning och lägenheter med tillhörande service.  World Trade Center Ballerup, i dagligt tal WTC Ballerup, utvidgas med ett höghus om 15 våningar på knappt 20.000 kvadratmeter. Den befintliga fastigheten är i stort sett fullt uthyrd och innehåller i dagsläget mer än 110 verksamheter och kliniker. Med höghuset udvidgas WTC Ballerups samlade kapacitet till det dubbla på knappt 40.000 kvadratmeter. Höghuset uppförs i det nordöstra hörnet av fastigheten mot Borupvang med direkt passage från loungeytorna i den befintliga byggnaden. Utöver detta uppförs ett parkeringshus om drygt 400 parkeringsplatser vid befintlig parkering i fastighetens sydvästra hörn. NRE Denmark A/S, som är en del av NRE Group A/S, och Kongeegen A/S blir likvärdiga partners och genomför utbyggnaden av World Trade Center Ballerup i ett öppet samarbete. NRE Denmark A/S inträder därmed som medinvesterare och står samtidigt som totalentreprenör för uppförandet. Fortsatt stort intresse för WTC Ballerup”Vi upplever fortsatt ett stort intresse för att bli en del av WTC Ballerup, varför vi nu önskar fullända projektet med ytterligare knappt 20.000 kvm” säger VD för Kongeegen A/S, Ib Henrik Rønje. ”I höghuset WTC Ballerup Tower, vars arkitektoniska uttryck harmonierar riktigt fint med den befintliga byggnaden, skapas ytor för stora och mellanstora hyresgäster samt lägenheter med service – ett attraktivt alternativ till hotellrum när kringliggande verksamheters medarbetare kommer på längre besök. Därutöver skall WTC Ballerup förstärkas ytterligare som konferensanläggning. Visionen är fortsatt att erbjuda en öppen och välkomnande miljö för verksamheter, där man trivs både som verksamhet och som gäst i huset” avslutar Ib Henrik Rønje. NRE Denmark A/S står för uppförandet”Vi är alltid gärna med och lyfter komplicerade och stora projekt och vi är inte rädda för att ta ett ekonomiskt medansvar” säger VD för NRE Denmark A/S Jacob Eiskjær Olesen. ”När vi utöver att vara totalentreprenör ingår i byggherresamarbeten kan vi vara med och sätta vår prägel på processen. Våra erfarenheter visar att när vi är med från idé till dess att projektet tas i drift har stor betydelse i relation till att skapa attraktiva och lönsamma lösningar. Vi har samlat ett starkt projektteam med samarbetspartners från tidigare projekt; Arkitema Architects, ingenjörfirman COWI och PKA som finansiell partner. Vi ser fram mot att realisera projektet tillsammans med Kongeegen A/S och projektteamet. Byggnaden kommer att ha stor flexibilitet i förhållande till förväntningarna på framtida co-working och kommer att framstå som ett nytt landmärke i Ballerup Kommune” avslutar Jacob Eiskjær Olesen. Ballerup Kommune ser fram mot höghuset med stort intresse”Jag är glad över att World Trade Center Ballerup realiserar sin vision om att bygga ett WTC-höghus i Ballerup” säger Ballerups borgmästare Jesper Würtzen. ”Projektet ser vi som kommun fram emot med stort intresse. Det möjliggör för fler små och mellanstora verksamheter att rota sig i Ballerup tillsammans med större verksamheter. Jag förväntar mig att blandningen av större och mindre verksamheter kommer att ge goda synergieffekter” avslutar borgmästaren. 

Läs mer
 

OM NRE GROUP

NRE är en totalentreprenör med huvudsakligt fokus på bostadsfastigheter i större städer samt större kommersiella fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är entreprenaden.
Vi ingår gärna i byggherresamarbeten vid utveckling och genomförande av projekt. Vår organisation kan ta ansvar för hela processen – från idé till färdigställande.

 •  
   
  IDÉSKAPANDE

  Tillsammans med kunden undersöker vi deras behov och utvecklar idéer som skapar den bästa lösningen för kunden.

 •  
   
  TILLSTÅND

  När projektet skall starta igång, ser vi till att ordna alla nödvändiga tillstånd och står för kontakten med myndigheterna.

 •  
   
  BYGGNATION

  I rollen som totalentreprenör, ser vi till att alla leverantörer lever upp till vad som är avtalat och att det hela projektet går framåt enligt överens-kommelse.

 •  
   
  FÖRSÄLJNING TILL INVESTERARE

  När det finns ett behov av externa investerare, hjälper vi till att hitta de rätta parterna och utformar avtal som gynnar alla parter.

 •  
   
  UTHYRNING

  Vi hjälper till att hitta rätt mix av hyresgäster och utformar de avtal som krävs för att hela projektet blir framgångsrikt.

Vi håller ord, vi bygger på förtroende och vi bevarar goda relationer.

Who we are

EN KOMPETENT PARTNER

NRE Groups ledande projektteam har under de senaste tre decennierna uppfört en lång rad projekt med bostäder och kommersiella fastigheter i både Danmark, Sverige och Norge. Vi har en flexibel organisation med korta beslutsvägar där medarbetare ges plats att arbeta självständigt. NRE är en familjeägd verksamhet med tydliga värderingar omkring samarbete baserat på förtroende.

„Vi levererar i tid till det pris och den kvalitet som är avtalad. Vi sätter oss grundligt in i våra kunders förväntningar. Om vi blir ombedda att leverera högsta klass, så levererar vi högsta klass.”

Direktör, Jacob Olesen

Vi gör det komplexa enkelt
NRE är specialister på att lösa komplexa och innovativa entreprenader och utvecklingsprojekt.
Vi flätar samman trådarna och tar gärna medansvar till finansiering, utveckling och försäljning.

  

Värderingar

Kunden placeras i centrum - det är vår högsta prioritet.

Vi gör det enkelt och tydligt för alla parter.

Vi håller vad vi lovar

Vi levererar bättre än vad som överenskommits, när det gäller kundservice, deadlines och kvalitet.

Vi är ekonomiska i alla led.

Vi vill skapa en effektiv, målinriktad och kreativ miljö där det finns utrymme för den enskilde.

Vi utgår ifrån samarbete och stöttar varandra. Vi strävar hela tiden efter att ta med de rätta personerna i vårt arbete.

Historia

NRE grundades 2010 och verksamheten är baserad på vår erfarenhet och kunskap som vi har ifrån fastighetsbranschen under de senaste 25 åren.

IBI etablerade dotterbolag i Sverige, Norge och Finland och blev marknadsledande inom projektutveckling och byggnation av fastigheter för detaljhandeln, och hade dessutom en tydlig profil mot bostäder och kontor/verksam-heter. År 2006 såldes IBI.

Ansvar

NRE Group utvecklar och levererar projekt som uppfyller de senaste kvalitets- och energikraven. Vi ser till att optimera lösningarna som vi presenterar för våra kunder.

Vi tar ansvar för den värld vi lever i, genom att ge stöd till humanitära och välgörande ändamål. För närvarande stödjer vi följande organisationer, som vi anser vara särskilt viktiga:

Let’s build together

Vi önskar etablera långvariga relationer baserade på förtroende med våra kunder, partners, underentreprenörer och andra leverantörer.  
För oss är goda relationer baserade på tillit och delande av kunskap, där framgång kännetecknas av att alla parter får utbyte av samarbetet.  

Job
 
 

Teamet

Med ett starkt och välfungerende team
löser NRE opgaver overalt i Danmark, Sverige och Norge.


Bli en del av teamet

Vi är alltid intresserade av att höra ifrån kompetenta personer. Tveka inte att skicka oss en spontanansökan eller ring oss - och kanske slutar det med en pratstund över en kopp kaffe. Det kan vara så att en av våra lediga tjänster matchar just din profil.

Danmark

IKAST:
NRE Group A/S, NRE Denmark A/S og NRE Real Estate A/S
CVR: 29800758 / 30488512 / 31175410
Finsensvej 3
DK-7430 Ikast

Tlf: +45 87 12 49 50
mail@nre.dk

KÔPENHAMN:
NRE Copenhagen A/S
CVR: 40074511
World Trade Center Ballerup
Borupvang 3
DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 87 12 49 50
mail@nre.dk

FAKTURERINGSINFORMATION:
Fakturor ska skickas i pdf-format till: faktura@nre.dk

Sverige

STOCKHOLM:
NRE Sweden AB
Solna Business Park
Englundavägen 7D
17 141 Solna

Tel: +46 (0)70 328 89 50
mail@nre.dk
faktura@nre.dk

Norge

OSLO:
NRE Norway AS
Karenslyst Allè 2
0278 Oslo

Tel: +47 40 00 50 32
mail@nre.dk
faktura@nre.dk