Mat- och Kulturhus på Frederiksberg Allé tar form

NRE Denmark A/S Trelleborggade 3 DK-2150 Nordhavn
7 februari 2019
Onsdagen den 6:e februari var det taklagsfest för det nya Mat- och Kulturhuset på Frederiksberg Allé. Beläget ovanpå den kommande metrostationen kommer adressen Frederiksberg Allé 41 framöver att bli till en naturlig knutpunkt på den traditionsrika allén.

Förutom en ny metrostation kommer den nya hörnbyggnaden att bjuda på ett rikt innehåll av matupplevelser och matkultur fördelat på två plan. Byggnaden kommer även inrymma 30 attraktiva lägenheter och stadsradhus, samlade kring en grön innergård med egna balkonger, uteplatser och takträdgårdar.

Taklagsfesten inleddes av Frederiksberg kommuns borgmästare Jørgen Glenthøj (C), som gladde sig över att ett stort steg tagits mot att färdigställa ett av Frederiksbergs viktigaste hörnlägen, med attraktivt stadsliv och högkvalitativ arkitektur i övergången mellan Frederiksberg Allé, metron och Platanvej.
 
Byggnadens arkitektur präglas av det stora fribärande taket ovan nedgången till metron. Under taket ryms en ny food court med många små köksinrättningar och matbodar med hög kulinarisk nivå. Byggnaden hämtar sin inspiration från Frederiksberg Allés klassicistiska byggnadsstil.

Arkitekten och grundaren av arkitektkontoret COBE, Dan Stubbergaard, berättar: ”Det nya Mat- och Kulturhuset blir en ny ankomstplats till Frederiksberg Allé och samtidigt en ny samlingspunkt vid den vackra allén, där boende och besökare kan mötas kring gastronomiska upplevelser i skuggan av lindarna. Vi hoppas därför att arkitekturen kommer att bidra till att skapa mer stadsliv, samtidigt som vi sänder en vänlig hälsning till alléns klassicistiska arkitektur genom att både bryta ner skalan i fem stadsradhus och genom att använda oss av rik detaljering i fasadens murverk. Exempelvis ornamenteras och bekläs fasaden i ett eget murförband, och som en hyllning till omgivningarna markeras hörnet mellan Frederiksberg Allé och Platanvej med ett torn, som en modern tolkning av tornspiran.”

Totalentreprenören och den ena av konsortiets två byggherrar, NRE Denmark A/S, har tillsammans med sina underentreprenörer arbetat intensivt på att få den krävande och ovanliga konstruktionen på plats.
 
VD Jacob Eiskjær Olesen berättar: ”Det svävande taket har varit nyckeln till att kunna utnyttja det fantastiska läget. Samtidigt ligger ju vår byggarbetsplats ovanpå en annan byggarbetsplats – utbyggnaden av metron – vilket krävt noggrann planering och hög grad av precision för att kunna genomföras. Vi är stolta över att kunna vara med och utveckla ett projekt som detta och hoppas att det blir ett exempel på hur man på ett kreativt sätt kan skapa nya ramar för stadsliv och gemenskap i ett klassiskt kvarter.
 
Bottenvåningen färdigställs samtidigt som den nya metrostationen Frederiksberg Allé öppnas i juli 2019, medan lägenheterna blir klara för inflyttning i slutet av 2019.
 
Konsortiet bakom projektet består av Unionkul Udvikling ApS, ägt av Klaus Kastjerg, samt NRE Denmark A/S. Byggnaden är ritad av arkitketkontoret COBE. NRE Denmark A/S är totalentreprenör, och konstruktörer är Arne Elkjær A/S. Teamet har tidigare erfarenheter av utvecklingen av bland annat The Silo i Nordhavn samt Papirøen.


Presskontakt NRE Denmark A/S
Søren Katholm
Mobil: 31 44 15 95
Mail: sbk@nre.dk
 
Presskontakt COBE
Maja Tini Jensen
Mobil: 23 81 45 43
Mail: mtj@cobe.dk
 
Presskontakt Frederiksberg Kommun
Vicedirektör Thomas Wohlert
Mobil: 28 98 20 90
 
Foton från taklagsfesten kan laddas ner här:
https://www.nre.dk/sites/default/files/rejsegilde1.jpg
Bildtext: Det nya mat- och kulturhuset på Frederiksberg Allé håller på att ta form. Med ett tornmotiv på hörnet skickar det en hälsning till alléns klassiska arkitektur (foto: Michael Ellehammer).
https://www.nre.dk/sites/default/files/rejsegilde2.jpg
Bildtext: Taklagsfesten hölls under det nya, svävande taket, där det runt nedgången till metron kommer att etableras ett antal små köksinrättningar och matbodar (foto: Michael Ellehammer).
https://www.nre.dk/sites/default/files/rejsegilde3.jpg
Bildtext: Teamet bakom det nya mat- och kulturhuset på Frederiksberg Allé 41. Från vänster: Klaus Kastbjerg (Unionkul Udvikling), borgmästare Jørgen Glenthøj (Frederiksberg Kommun), arkitekt Dan Stubbergård (COBE) samt Jacob Eiskjær Olesen (NRE) (foto: Michael Ellehammer).
NRE Denmark A/S Trelleborggade 3 DK-2150 Nordhavn