NRE Sweden AB får markanvisning i Rågsved

NRE Sweden AB Solna Business Park Englundavägen 7D S-17 141 Solna
13 januari 2021
NRE Sweden AB har genom jämförelseförfarande tilldelats markanvisning i Rågsved i södra delarna av Stockholm. Markanvisningen är en del av Fokus Hagsätra Rågsved, ett större stadsutvecklingsarbete med syfte att utveckla och förtäta stadsdelen med ca 3000–4500 nya bostäder och utökad service.
 
Projektet är fint belägen vid Bjursätragatan med gångavstånd till t-bana, naturområden, skolor och service. Förslaget omfattar radhus och små lägenheter fördelat på två tomter och har utvecklats i nära samarbete med AART Arkitekter och Kungsladan Landskapsarkitekter. Tävlingsförslaget omfattar ungefär 8 000 m2/BTA och ska bearbetas under detaljplanearbetet.
 
Sociala värden, hållbarhet och ett förskönat stadsrum har varit ledord för förslaget, som kommer att bidra till ett större utbud av lägenhetstyper och upplåtelseformer i området. Övriga aktörer som tilldelats markanvisning i området är Bonava, Sveafastigheter, Familjebostäder och Ikano. Detaljplanearbetet beräknas starta i januari 2021.
NRE Sweden AB Solna Business Park Englundavägen 7D S-17 141 Solna