NRE entreprenör och medinvesterare i ny höghus

NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
4 juni 2021
Kongeegen A/S och NRE Denmark A/S realiserar nu utbyggnadsmöjligheten i World Trade Center Ballerup i form av ett höghus om 15 våningar, WTC Ballerup Tower, vilket bland annat kommer att innehålla kontorslokaler, konferensanläggning och lägenheter med tillhörande service.
 
World Trade Center Ballerup, i dagligt tal WTC Ballerup, utvidgas med ett höghus om 15 våningar på knappt 20.000 kvadratmeter. Den befintliga fastigheten är i stort sett fullt uthyrd och innehåller i dagsläget mer än 110 verksamheter och kliniker. Med höghuset udvidgas WTC Ballerups samlade kapacitet till det dubbla på knappt 40.000 kvadratmeter.
 
Höghuset uppförs i det nordöstra hörnet av fastigheten mot Borupvang med direkt passage från loungeytorna i den befintliga byggnaden. Utöver detta uppförs ett parkeringshus om drygt 400 parkeringsplatser vid befintlig parkering i fastighetens sydvästra hörn.
 
NRE Denmark A/S, som är en del av NRE Group A/S, och Kongeegen A/S blir likvärdiga partners och genomför utbyggnaden av World Trade Center Ballerup i ett öppet samarbete. NRE Denmark A/S inträder därmed som medinvesterare och står samtidigt som totalentreprenör för uppförandet.
 
Fortsatt stort intresse för WTC Ballerup
”Vi upplever fortsatt ett stort intresse för att bli en del av WTC Ballerup, varför vi nu önskar fullända projektet med ytterligare knappt 20.000 kvm” säger VD för Kongeegen A/S, Ib Henrik Rønje. ”I höghuset WTC Ballerup Tower, vars arkitektoniska uttryck harmonierar riktigt fint med den befintliga byggnaden, skapas ytor för stora och mellanstora hyresgäster samt lägenheter med service – ett attraktivt alternativ till hotellrum när kringliggande verksamheters medarbetare kommer på längre besök. Därutöver skall WTC Ballerup förstärkas ytterligare som konferensanläggning. Visionen är fortsatt att erbjuda en öppen och välkomnande miljö för verksamheter, där man trivs både som verksamhet och som gäst i huset” avslutar Ib Henrik Rønje.
 
NRE Denmark A/S står för uppförandet
”Vi är alltid gärna med och lyfter komplicerade och stora projekt och vi är inte rädda för att ta ett ekonomiskt medansvar” säger VD för NRE Denmark A/S Jacob Eiskjær Olesen. ”När vi utöver att vara totalentreprenör ingår i byggherresamarbeten kan vi vara med och sätta vår prägel på processen. Våra erfarenheter visar att när vi är med från idé till dess att projektet tas i drift har stor betydelse i relation till att skapa attraktiva och lönsamma lösningar. Vi har samlat ett starkt projektteam med samarbetspartners från tidigare projekt; Arkitema Architects, ingenjörfirman COWI och PKA som finansiell partner. Vi ser fram mot att realisera projektet tillsammans med Kongeegen A/S och projektteamet. Byggnaden kommer att ha stor flexibilitet i förhållande till förväntningarna på framtida co-working och kommer att framstå som ett nytt landmärke i Ballerup Kommune” avslutar Jacob Eiskjær Olesen.
 
Ballerup Kommune ser fram mot höghuset med stort intresse
”Jag är glad över att World Trade Center Ballerup realiserar sin vision om att bygga ett WTC-höghus i Ballerup” säger Ballerups borgmästare Jesper Würtzen. ”Projektet ser vi som kommun fram emot med stort intresse. Det möjliggör för fler små och mellanstora verksamheter att rota sig i Ballerup tillsammans med större verksamheter. Jag förväntar mig att blandningen av större och mindre verksamheter kommer att ge goda synergieffekter” avslutar borgmästaren.
 
NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast