NRE har påbörjat utbyggnad av Plantorama Hillerød

NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
1 oktober 2021
NRE Denmark A/S har påbörjat byggnationen av en 4.800 m2 stor tillbyggnad av Plantoramas befintliga trädgårdscenter i Hillerød. Den nya tillbyggnaden är en så kallad ”rovero”, varav 1.250 m2 blir höglager och 3.450 m2 blir en överdäckat avdelning för trädgårdsväxter där taket kan öppnas och stängas efter behov. I förbindelse med utbyggnaden utökas parkeringen med 500 p-platser.

Tue Aukstrup Jensen, projektchef hos Plantorama säger: ”Vi vill gärna ge våra kunder en upplevelse varje gång de besöker Plantorama. Den nya tillbyggnaden gör det möjligt att introducera ett större sortiment i vår butik i Hillerød, med plats till ännu fler goda kundupplevelser. Vi har valt att arbeta vidare med NRE som smsarbetspartner eftersom vi känner oss trygga med att överlämna ledandet av byggnationen åt dem.”

I samband med utbyggnaden genomförs flera miljö- och energibesparande åtgärder som solceller och regnvatteninsamling på tillbyggnadens tak.

Jacob Eiskjær Olesen, verkställande direktör på NRE Denmark, säger: ”Vi är glada över att Plantorama har valt att fortsätta samarbetet med NRE. Det är ett stort nöje att få genomföra en så markant utbyggnad av ett redan välfungerande trädgårdscenter, som dessutom blir landets största när utbyggnaden är klar.”

Med utbyggnaden blir Plantorama i Hillerød landets hittills största trädgårdscenter på totalt 14.800 m2. Den nya tillbyggnaden uppförs som totalentreprenad av NRE Denmark och förväntas stå klar under våren 2022. Plantorama håller öppet under byggtiden.

 
NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast