Frederiksberg Allé 41 får konstverk av Jeppe Hein

NRE Copenhagen A/S World Trade Center Ballerup Borupvang 3 DK-2750 Ballerup
8 juni 2023
På taket till Frederiksberg Allé 41 kommer stadens nya kännetecken att rotera långsamt. Med stöd från en rad fonder kommer taket på byggnaden nämligen att bli utsmyckat med konstverket ”Balance of Time”, skapat av den internationellt erkända konstnären Jeppe Hein.

Konstinstallationen är utvecklad av Jeppe Hein i samarbete med byggherre, NRE Group A/S och UNION KUL, Frederiksbergs Kommun samt kulturbyrån Creator Projects. Finansieringen sker med hjälp av generösa bidrag från en rad fonder.

Jeppe Hein har skapat verket specifikt för Fredriksberg Allé 41. Konstverket utgörs av en stor spegelkula med en diameter på 2,4 meter, vilken cirkulerar långsamt runt på kanten av byggnadens tak.

Kulans resa tar en timme och den positionerar sig på hörnet av Fredriksberg Allé och Platanvej varje gång klockan slår hel timme.

Som en hyllning till den ikoniska alléns rader av tornbyggnader kommer placeringen av Balance of Time på det nyligen uppförda Frederiksberg Allé 41 därmed gå i dialog med alléns övriga torn, som återspeglas i verkets spegelyta. Jeppe Heins konstverk kommer att skriva in gatans nyaste byggnad i alléns historia och pekar samtidigt mot framtiden.

Borgmästare Michael Vindfeldt (S) ser fram mot invigningen av konstverket under våren 2023: ”Frederiksberg Allé är ett av de vackraste stråk vi har i staden och det är till stor del tack vare de fina och karakteristiska tornen som pryder byggnaderna längs allén. Under byggandet av Frederiksberg Allé 41 uppstod idéen om att placera ett unikt kännetecken som en parafras på, eller hälsning till, de övriga tornen och nu har det äntligen lyckats oss att hitta finansiering till verket, med god hjälp från en rad fonder. Det är jag både glad och tacksam över och jag ser fram mot att vi kan kröna byggnaden med Jeppe Heins fina konstinstallation”, säger han.

Ordföranden för Kultur- och Fritidsnämnden Lotte Kofoed (SF) är också positiv: ”Jag är mycket glad över att vi med Jeppe Heins imponerande konstverk ”Balance of Time” får vad man kan kalla för en ny kulturell destination i staden, vilken samtidigt är en fin hälsning till de många resenärer som stiger av och på i metron under byggnaden. När konstverket nu invigs är det kulmen på många års arbete som också tidigare styren i kommunen har en viktig del i. Det arbetet vil jag gärna uppmärksamma”, säger hon.

Jeppe Hein är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi 1997 och vid Städelschule i Frankfurt och har idag sin studio i Berlin. Hein har skapat sig en stor internationell karriär och är särskilt uppmärksammad för sina ambitiösa installationer som rör sig i fältet mellan arkitektur, installation, skulptur och design.
NRE Copenhagen A/S World Trade Center Ballerup Borupvang 3 DK-2750 Ballerup