Provvåning visas upp i WTC Ballerup

ILSEN NRE Copenhagen A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
25 januari 2024

Ballerups nya landmärke har nått sin fulla höjd om 15 våningar. Höghuset blir klart för inflyttning i september men redan nu kan man uppleva en fullt möblerad våning i den nya byggnaden, som uppförs med NRE som byggherre i samarbete med Kongeegen.
 
Generös rumshöjd, synliga installationer, råa betongväggar, våningshöga fönster och en fantastisk utsikt är bara några av de kvaliteter som kommande hyresgäster kan glädja sig åt.
 
De möblerade kontorsytorna på 357 m2, 373 m2 respektive 614 m2 belägna på fjärde våningen är inredda med olika golvbeläggning som avspeglar de valmöjligheter kommande verksamheter har för att sätta sin egen prägel på lokalerna.
 
Ballerups borgmästare Jesper Würtzen besökte de nyinredda lokalerna vid ett oformellt arrangemang den 25/1:
 
”Lautrupområdet har fått ett nytt landmärke. I Ballerup Kommun är vi mycket positiva till näringslivet och mycket stolta över att ha den högsta bruttonationalprodukten per invånare. WTC Ballerup-höghuset gör att ännu fler små och mellanstora verksamheter kan etablera sig sida vid sida med de stora verksamheterna, vilket ger en fantastisk synergieffekt.”
 
Direktör Benedicte Rønje, World Trade Center Ballerup, är nöjd med det fortsatt stora intresset.
 
”Vi upplever fortsatt ett mycket stort intresse för att få bli en del av WTC Ballerup. Med över hälften av höghuset uthyrt inom loppet av fyra månader, bekräftar ännu en gång vårt koncept, som gör oss till mer än bara ett höghus: personlig kontakt, bra service och inbjudande atmosfär som gör det möjligt för både verksamheter och medarbetare att trivas och växa.”
 
Utöver små och medelstora kontorslokaler kommer höghusets knappt 20.000 m2 att inrymma en gemensam terrass på 16:e våningen, mötesrum med bland annat ett auditorium för 200 personer, VIP Business Club-faciliteter samt 30 företagslägenheter – ett bra alternativ till hotellrum för till exempel utstationerade medarbetare.
 
Partner och verkställande direktör Stig Lintrup, Lintrup & Norgart, ser fram mot att ta över showroomet.
 
”Uppförandet av ett showroom i skala 1:1 som visar hur kontorsytorna i höghuset kommer att se ut, är en mycket viktig del av den fortsatta uthyrningen. Vi ser fram mot att kunna välkomna potentiella hyresgäster till showroomet, liksom de hyresgäster vi redan har en dialog med kan komma åter och få bekräftat att det är något unikt som väntar dem.”
 
Tillsammans med höghuset, som certifieras enligt DGNB Silver, uppförs även ett parkeringsgarage om fem våningar med 430 p-platser.
 
NRE Denmark, som är medinvesterare och står för totalentreprenaden, förväntar att kunna hålla den traditionella taklagsfesten för hantverkarna under våren i varmare väderlek.
 
Läs mer på wtcballerup.dk

ILSEN NRE Copenhagen A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast