Slättö och NRE Sweden Ledande i Kristineberg

31 januari 2024

Startskottet har gått och schaktarbetena har inletts i Kristineberg i Vallentuna, där Slättö har förvärvat 126 miljövänliga hyreslägenheter från NRE Sweden AB, som både har utvecklat projektet och agerar totalentreprenör för uppförandet.
 
Kristineberg är en helt ny stadsdel i södra Vallentuna, där naturen ligger nära till hands samtidigt som det är centralt beläget med goda kommunikationer. När hela området är färdigbyggt kommer det att rymma cirka 1 800 bostäder, vårdinrättningar, skolor och förskolor. Detaljplanen för etapp 1, som inkluderar cirka 800 bostäder, vann laga kraft 2019, och sedan dess har områdets vägnät och infrastruktur utökats.
 
Slättö och NRE Sweden är pionjärer i området med projektstart för Kvarter 2, som beräknas vara klart för inflyttning år 2025. Projektet är centralt placerat och kännetecknas av närheten till naturen samt högt ställda krav på design och hållbarhet.
 
Kvarteret består av tre byggnadskroppar med tydliga entréer mot gatan, underjordisk parkering för bilar och cyklar, samt gemensamma gröna innergårdar. Bortom kvarteret sträcker sig rekreationsområden med varierad vegetation och klippor i ett ostört läge. Lägenheterna, i varierande storlekar, är yteffektiva med generöst ljusinsläpp från golv till tak samt rymliga balkonger och uteplatser.
 
Byggnaderna konstrueras med fokus på hållbarhet och uppförs i enlighet med EU-taxonomin. De certifieras även enligt Miljöbyggnad Silver och använder sig av hållbara material med låg energiförbrukning. I garaget kommer det att finnas möjlighet till bilpool och cykelpool med elcyklar och laddstationer för hyresgästerna, samt en miljörum för sortering av återvinningsmaterial.