NRE Sweden får utökad markanvisning i Rågsved

NRE Sweden AB Solna Business Park Englundavägen 7D S-17 141 Solna
6 februari 2024
Sedan 2020 är NRE Sweden en av sex byggherrar som skall utveckla Rågsved med nya bostäder, service och förskola. Totalt planeras ca 430 nya bostäder i etapp Bjursätragatan, en del av Fokus Hagsätra-Rågsved.

NRE Sweden har sedan tidigare två delområden belägna längs Bjursätragatan om 12 radhus och ca 60 lägenheter. Den tillkommande markanvisningen om ytterligare ca 100 lägenheter, med upplåtelseform bostadsrätter, blev klar under slutet av 2023 och är belägen i direkt anslutning till de två övriga delområdena.

Genom den nya markanvisningen har villkoren för den ursprungliga markanvisningen justerats avseende upplåtelseform. I det nya avtalet medges förutom bostads- och äganderätt även kollektivboende för flerbostadshuset.

”Vi är väldigt glada över att Stockholms Stad gett oss förtroendet att utveckla ytterligare ett kvarter i Rågsved.” säger Eric Engdahl, affärsutvecklare på NRE Sweden. ”Det är särskilt glädjande att vi inom ramen för markanvisningen nu även ges möjligheten att utveckla kollektivboende, en boendeform vi tror starkt på. Vi stärker nu möjligheten att erbjuda ett brett spektrum av bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer, en inkluderande form av stadsbyggande som vi tror är en framgångsfaktor för socialt hållbar utveckling.”

Kvarteren är belägna längs Bjursätragatan med gångavstånd till såväl Rågsveds naturreservat som tunnelbana. Under 2022/23 har detaljplanen varit ute på samråd och arbetet med justeringar inför granskningsskedet pågår. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2026.
NRE Sweden AB Solna Business Park Englundavägen 7D S-17 141 Solna