VI UTVECKLAR SMESTAD: PARALLELLA UPPDRAG OCH I STO

NRE Norway AS Karenslyst Allé 2 0278 Oslo
29 februari 2024

NRE och NorgesGruppen och partners kommer att utveckla Hoffsveien 92 och Sørkedalsveien 90 A och B - strax söder om tunnelbanestationen. Medan kommunen arbetar med en ny områdesreglering för Smestad tar NRE tillvara på väntetiden. De har anlitat de fyra arkitektbyråerna AART, Grape, Mad arkitekter och Reiulf Ramstad Arkitekter för ett parallellt uppdrag för fastigheten.

Uppdragen ställdes ut på Smestad i veckan och NRE har planerat en storskalig medverkansprocess när denna centrala fastighet ska förvandlas.

– Vi vill ha allmänhetens hjälp att skapa ett projekt som bidrar till att stärka Smestad centralområde som kvarterscentrum, säger Jeanette Bratt, utvecklingschef på NRE.

Här blir det nya mötesplatser, butiker och vackra lägenheter.

– Vi tror starkt på att Smestad som resmål kan bli något mer än vad det är idag. Och de fyra parallella uppdragen visar vilken stora potential denna fastighet har. Vi ska utveckla ett projekt med ett varierat handels- och serviceutbud som bidrar till att skapa fler mötesplatser i ett inbjudande och trivsamt stadsrum. Och därför vill vi väldigt gärna höra vad kvarteret vill, fortsätter hon.

På webbplatsen smestadutvikling.no kan allmänheten utforska de fyra parallella uppdragen.

Här kan du rösta på din favorit, svara på en enkät och skicka in längre bidrag. Deltagandeprocessen kommer att ingå i bedömningen när en vinnare av parallelluppdraget ska utses. Detta ger allmänheten en unik möjlighet att påverka utvecklingen på Smestad.


Utställning
Deltagande sker både digitalt och analogt. De parallella uppdragen ställs ut i Hoffsveien 92 i februari och mars. Och utställningen är öppen för allmänheten. Här kan du se projekten i stort format och dessutom gå lite djupare med utvecklingschefen.

– Vi vill gärna ha besök och ser fram emot att möta kvarteret, säger Bratt.

NRE och partners står bakom Smestad Sentrum, som köpte fastigheten sommaren 2023 i en transaktion faciliterad av Fearnley Securities. VD Allan Sønderbæk på NRE uppgav då att de hade planer på att förvalta fastigheten i väntan på slutlig områdesreglering för Smestad, och sedan reglera och utveckla ett kombinerat bostads- och affärsprojekt.

Utveckling av fastigheten med nya bostäder och verksamhet är målet, men syftet är att bidra till ett levande Smestad även under tiden som exploateringen är i planeringsfasen:

– Vi har skrivit kontrakt med Joker, som ska öppna en 300 kvadratmeter stor butik i Sørkedalsveien 90A. Vi öppnar fasaden och etablerar en ny entré mot tunnelbanestationen. PBE beviljade ramtillstånd förra veckan, och arbetet startar snart, säger Allan Sønderbæk.

NRE Norway AS Karenslyst Allé 2 0278 Oslo