Første spadestikk på DLG i Fredericia

Tyvärr ingen hittade ..